Andegaweni w Polsce

W 1370 roku zmarł bezpotomnie Kazimierz Wielki, a tron po nim objął jego siostrzeniec Ludwik Andegaweński, które popierali Małopolanie. Przeciwna jednak była mu ludność Wielkopolski. W jego imieniu w Polsce rządziła matka Elżbieta. W 1374 roku wydał przywilej koszycki, który zwalniał szlachtę przede wszystkim z podatku gruntowego. Dzięki temu tron mogła odziedziczyć któraś z jego córek. W 1382 roku Ludwik Węgierski zmarł. Dwa lata później królem Polski została jego córka, Jadwiga Andegaweńska. Była ona jednak małoletnia, co sprawiało, że wielcy panowie z Małopolski chcieli rządzić państwem. Jadwiga musiała zerwać zaręczyny z Wilhelmem Habsburgiem i w 1386 roku poślubiła księcia litewskiego Jagiełłę. Rok przed ślubem doszło do unii personalnej Polski z Litwą. Po ślubie Jagiełło został koronowany na króla Polski, ale Jadwiga zachowała swój tytuł.
W 1387 roku Jadwidze udało się przyłączyć grody Rusi Halickiej do Polski. To ona prowadziła rozmowy z Krzyżakami, dzięki czemu nie doszło do kolejnej wojny. Dzięki jej darowiźnie odnowiono uniwersytet w Krakowie. Jadwiga w 1399 roku wydała na świat córkę Elżbietę Bonifację, niestety dziewczynka zmarła, a wkrótce z życiem ziemskim pożegnała się także królowa.