Bolesław Krzywousty

Bolesław Krzywousty był synem Władysława Hermana. Już w 1097 roku otrzymał od ojca Małopolskę i Śląsk, zaś jego brat Zbigniew Wielkopolskę i Kujawy. W 1102 roku Herman zmarł, a wkrótce Bolesław zaczął rywalizować ze swoim bratem i w 1107 roku zajął jego dzielnice. Zbigniew uciekł do Niemiec i w 1109 roku Henryk V zorganizował najazd na Polskę. Bolesław wkrótce kazał oślepić swojego brata, pomimo początkowej zgody na jego powrót.
Podczas swojego panowania Krzywousty przyłączył do państwa Pomorze Gdańskie i Zachodnie. Najbardziej znany jest jednak z tego, że zapoczątkował rozbicie dzielnicowe Polski. Władca chciał bowiem uniknąć bratobójczych walk między synami, więc ustalił zasady następstwa tronu i podzielił Polskę między synów i żonę. Główna władza miała należeć do seniora, który oprócz swojej dzielnicy miał też dzielnicę senioralną. Niestety, pomimo dobrych zamiarów Krzywoustego, wywołało do walki, które osłabiały Polskę. Kusiło to z kolei sąsiadów do licznych najazdów. Polska stawała się coraz bardziej rozbita, gdyż każdy syn dzielił ją między swoich synów itd. To właśnie w czasach rozbicia dzielnicowego do Polski zostali sprowadzeni Krzyżacy. Utracono wiele ziem, między innymi Pomorze Zachodnie.