Historia kina

Jednym z popularnych obecnie rodzajów sztuki jest kino. Jest ono uwielbiane i chętnie odwiedzane zarówno przez dzieci, młodzież, jak również osoby starsze. Stanowi ono bowiem nie tylko wspaniałą formę rozrywki, lecz często także kontakt z prawdziwą sztuką. Idąc na film lub premierę nie zastanawiamy się jednak, jak doszło do powstania kina i kinematografii i jak ciekawą mają one historię.

Historia powstawania kinematografii rozpoczęła się od powstania takich urządzeń jak np. latarnia czarnoksięska, camera obscura i fenakistiskop. Służyły one do pokazywania ruchomych obrazów. Pierwszy kinetoskop został wyprodukowany w roku 1892 przez Thomasa Alva Edisona. Urządzenie to posiadało już umiejętność zapamiętywania scen ruchomych. Znaczącą datą w historii kina jest również dzień 28 grudnia 1895. Właśnie wtedy, w Paryżu pokazany został publicznie pierwszy film. Według historyków dzień ten uważać należy za moment powstania kina. Później nastąpił już prawdziwy rozwój kinematografii. Zaczęto wprowadzać nowsze technologie i prawdziwe innowacje. Najważniejsze z nich to oczywiście wprowadzenie dźwięku i koloru. Obecnie kino jest bardzo dobrze rozwinięte i powstają nowoczesne multipleksy, oraz filmy w rozdzielczości HD.

Dodaj komentarz