Historia Polski

Historia naszego kraju jest bardzo bogata oraz interesująca. Na przełomie dziejów spotykało nas bowiem wiele wyzwań, wojen oraz różnego rodzaju przeciwności. Polska jako państwo przetrwała bardzo wiele a polacy niejednokrotnie musieli stawać w jej obronie. Z tego powodu nasz naród szanowany jest przez obcokrajowców i stawiany za przykład obronności, solidarności a także odwagi.

Do najważniejszych wydarzeń w historii Polski zalicza się bez wątpienia przyjęcie przez nasz kraj chrztu. Działo się to w roku 966, za panowania Mieszka I. Od tej pory jesteśmy państwem chrześcijańskim. Polska w swojej historii poszczycić może się wieloma wspaniałymi, znanymi królami i władcami. Należą do nich m.in. Władysław Łokietek, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki oraz Jan III Sobieski. Natomiast do najgłośniejszych i najtragiczniejszych wydarzeń zalicza się rozbiory Polski przez państwa z nami sąsiadujące oraz pierwszą i drugą wojnę światową. Te wydarzenia historyczne doprowadziły do śmierci wielu obywateli, którzy dumnie stawali w obronie niezależności naszego państwa. Do ostatnich wydarzeń, które wywarły duży wpływ na naszą historię należą z pewnością przyjęcie Polski do Nato oraz Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz