Nudne lekcje

Okres szkolny każdy z nas wspomina bardzo różnie. Zależy to przede wszystkim od stopnia zainteresowania poszczególnymi przedmiotami, oraz sposobu w jaki prowadzili je nauczyciele. Dla większości jednym z najmniej przyjemnych i najbardziej nudnych przedmiotów szkolnych, była historia. Stanowiła ona element prowadzony najczęściej przez starszego nauczyciela, który mimo swojej niewątpliwej pasji do tego przedmiotu, powtarzając coś po raz setny, tracił zapał do prowadzenia zajęć w takim wymiarze, w jakim mogłyby być one przeprowadzone, aby zainteresować uczniów. Nudne lekcje historii stały się więc postrachem wszystkich uczniów, a nauka do sprawdzianów i kartkówek stanowiła drogę przez mękę. Lekcje historii preferowane były wyłącznie przez bardzo wąską grupę osób, która pasjonowała się tym tematem i której nie były w stanie odstraszyć, nawet nudne lekcje. Historia jest bardzo specyficzną dziedziną, w której dobrze czują się tylko niektóre osoby, głównie te, które wykazują preferencje w kierunku nauk humanistycznych. Nudne lekcje historii mogą również stać się bardzo pasjonujące, jeśli pojawi się nauczyciel, który będzie potrafił zarazić swoich uczniów pasjami. Nie wszyscy uczniowie mają jednak szansę poznać takiego nauczyciela.

Dodaj komentarz