Studia historyczne

Istnieje bardzo wiele kierunków studiów, zarówno w zakresie humanistycznym jak i ścisłym. Są one realizowane na uczelniach o charakterze państwowym, ale tez na prywatnych. Istnieje przekonanie ,że kierunki humanistyczne maja mniejsze szanse na zagwarantowanie dostatniej przyszłości. Wręcz przeciwnie – zakłada się , że większość osób zasilających bezrobocie, to właśnie absolwenci studiów o profilu humanistycznym, zwłaszcza filozofii i polonistyki. Niezbyt dobrą sławą cieszy się również w tym zakresie historia. Studia historyczne są jednak niezwykle ciekawe, szczególnie dla tych, którzy pasjonują się ta dziedziną i upatrują w niej szansę na swoją udaną przyszłość zawodową. Jeśli jednak, ktoś całkowicie poświęci się tej tematyce, może osiągnąć w jej zakresie bardzo wiele. Historia jest często wybierana przez studentów jako kierunek dodatkowy, który ma na celu uzupełnienie wiedzy kierunku podstawowego, bądź też rozwój posiadanych pasji. Od czasu jednak gdy wprowadzono ograniczoną liczbę punktów ECTS, a tym samym konieczność uiszczania opłaty za studiowanie drugiego kierunku, część studentów wybrała historię jako swój kierunek wiodący i zdecydowała się na powiązanie jej ze swoją przyszłością zawodową.

Dodaj komentarz